Godziny otwarcia sklepu:
pn-pt 10:00-18:30
sob 10:00-16:30

Regulamin

Regulamin Sprzedaży Komisowej Obowiązujący w Super KomisieFirma F.H.U U Holendra Bartosz Komar
ul.Hagera 12a
41-800 Zabrze
NIP: 969-115-09-93

§1
Towar przyjmuje się po podpisaniu umowy komisowej, w której strony określają cenę, a także inne warunki indywidualnej umowy.

§1a
Przyjęcie towaru do komisu odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu z Komisantem, lecz nie inne dni niż: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 18.00.

§2
Komitent zobowiązany jest do przekazania komisantowi rzeczy wolnych od wad prawnych. Przy spisaniu umowy wymagany jest od osób fizycznych dowód tożsamości. Od podmiotów gospodarczych zaświadczenie o działalności gospodarczej oraz decyzja nadaniu numeru NIP.

§3
Komitent odpowiada za stan techniczny, sprawność i bezpieczeństwo rzeczy przekazanej do sprzedaży komisowej oraz ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi wg art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

§4
Komisant nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i wady prawne sprzedawanego towaru.

§5
Towar przyjmuje się do komisu na okres 3 miesięcy (o ile umowa nie stanowi inaczej) a po upływie:

  • pierwszych 4 tygodni Komisant ma prawo do obniżenia ceny o 20% od wartości początkowej kwoty ustalonej w umowie;
  • 60 dni o kolejne 20% od wartości początkowej kwoty ustalonej w umowie;
  • 90 dnia o kolejne 10% od wartości początkowej kwoty ustalonej w umowie - dot. należności dla Komitenta.

§6
Komitent po upływie 3 miesięcy zobowiązany jest do wycofania towaru z komisu (brak zainteresowania mimo obniżek, nie rynkowa cena, itp.). W razie zwłoki w odbiorze rzeczy, Komisant obciąży Komitenta kosztami przechowania rzeczy (20zł / dzień).

§7
W razie nie wywiązania się z §6 po upływie 100 dni umowa komisowa traci ważność a towar pozostaje do dyspozycji komisu (złomowanie, wysypisko, itp.).

§8
Prowizja komisanta ustalana jest w umowie, z tym, że nie może być niższa niż 15% ceny.

§9
Komitent za sprzedany towar otrzymuje należność w terminie ustalonym z Komisantem.

§10
Komitent ma prawo do wycofania towaru z komisu po 25 dniach od daty wystawienia w dogodnym dla siebie terminie bez podania przyczyn.

§11
Niedopuszczalna jest sprzedaż bezpośrednia przez komitenta na terenie komisu, rzeczy i towaru objętego umową Komisową.

§12
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisie artykułów!

Informacje

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanówmagazynowych. Aby sprawdzić aktualność oferty prosimy o kontakt.

Możliwość zakupu na raty!
ZAKUPY PRZEZ INTERNET

Zapraszamy do sklepu internetowego
Outlet Meble!


Menu